Een vraag hebben?

Categorieën
< Alle onderwerpen

Automatische incasso mislukt

Indien Stipte het factuurbedrag niet kan incasseren van uw rekening, ontvangt u daarvoor een herinnering. Daarin wordt vermeld dat u zelf de betaling dient uit te voeren. De betaaltermijn van de factuur is 14 dagen na opmaak van de factuur. Het is daarom verstandig bij een herinnering direct over te gaan tot betalen.

U kunt onder vermelding van uw klant en factuurnummer het bedrag overmaken op
rekeningnummer NL03RABO0341132802 ten name van Stipte BV te Lelystad.

Na deze 14 dagen is het mogelijk dat u afgesloten wordt van één of meerdere diensten. Om de diensten weer snel geactiveerd te krijgen, kunt u een betaalbewijs zenden naar: administratie@stipte.nl. Op het betaalbewijs moeten de volgende gegevens zichtbaar zijn:

  • Het betaalde bedrag
  • Klantnummer
  • Betalingskenmerk
  • Uw rekeningnummer
  • Het rekeningnummer van Stipte: NL03RABO0341132802

Inhoudsopgave